0%
 

Formularz zgłoszeniowy

?

Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu (w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego), a także danych osobowych określonych Regulaminem potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody (w szczególności daty i godziny dotarcia Odpowiedzi do serwera, adresu IP urządzenia, weryfikacji liczby dokonanych Odpowiedzi przez danego Uczestnika) jest Organizator konkursu: Raz Dwa Projekt Marta Zielińska-Kasprzak z siedzibą w Siedlcach pod adresem ul. Kilińskiego 8, 08-110 Siedlce, NIP 5213197791 ("Administrator", "Organizator"). Regulamin Załącznik do regulaminu

 

Nagrody

Atracyjne nagrody do wygrania

Nagrody

Atrakcyjne nagrody do wygrania
15 x karta prezentowa 200 zł

Produkty

Kolekcja Barbie zestaw 1
Kolekcja Barbie zestaw 2
Kolekcja Barbie zestaw 3
Kolekcja Barbie zestaw 4
Kolekcja Barbie zestaw 5
Kolekcja Barbie zestaw 6
Kolekcja Barbie zestaw 7
Kolekcja Barbie zestaw 13
Kolekcja Barbie zestaw 8
Kolekcja Barbie zestaw 9
Kolekcja Barbie zestaw 10
Kolekcja Barbie zestaw 11
Kolekcja Barbie zestaw 12